Lieliskas noturības izstrādājumi UV drukas tehnoloģijā

no plastikāta pēc individuāla dizaina.

2022

plaksne 1

image description

20220120_112355

1